Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste.
Rekisterinpitäjä
Akateeminen Mieskuoro Psaldo Yhdistys Ry
Kurkistontie 111, 02880 Veikkola

Rekisteristä vastaava henkilö
Jukka Iivonen
Puh. +358 40 5403409
Sähköposti: jukka.a.iivonen@psaldo.fi

Rekisterin nimi
Akateeminen Mieskuoro Psaldo Yhdistys Ry  jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on  Akateeminen Mieskuoro Psaldo Yhdistys Ry:n jäsenrekisterin  ylläpitäminen. Rekisterin tietoja käytetään omaan suoramarkkinointiin, jollei jäsen ole suoramarkkinointia kieltänyt. Sähköiseen suoramarkkinointiin pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. 

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä.
Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:
- Asiakkaan etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Postiosoite
- Puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja jäsentiedot saadaan nettisivuilta löytyvästä jäsenlomakkeesta

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Akateeminen Mieskuoro Psaldo Yhdistys Ry:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Asiakasrekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. ATK -pohjainen järjestelmä sijaitsee yrityksen suojatussa sisäisessä verkossa. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Lähetä palautetta tai kysymyksiä sähköpostilla: jukka.a.iivonen@psaldo.fi